Laikā, kad pasauli arvien vairāk sāk uztraukt globālas enerģētikas krīzes tuvums, aktualizējas jautājums par intensīvāku atjaunojamo dabas resursu izmantošanu enerģijas ieguvei.  Viens no alternatīvās enerģijas veidiem ir koksnes izmantošana. Arī Latvijā kā ar mežiem bagātā valstī siltumenerģijas ieguvei bieži vien tiek izmantoti kokmateriāli, kas, salīdzinot ar neatjaunojamiem dabas resursiem, ir dabai draudzīgāks un sociāli atbildīgāks enerģijas ieguves avots. Lai sekmētu efektīvu meža resursu izmantošanu un maksimāli izmantotu koksnes un tās pārstādes procesā radušos blakusproduktus, attīstījusies šķeldu ražošana, kuras galarezultāts bieži vien tiek dēvēts par zaļo enerģiju.

          Arī uzņēmums SIA „Silavkrasti” 2004. gadā uzsāka koksnes un tās blakusproduktu pārstrādi šķeldās. Uzņēmuma darbības sākumposmā saražoto šķeldu apjomi bija nelieli un uzņēmumā strādāja vien pāris cilvēku. Laika gaitā, īstenojot uz zināšanām balstītu uzņēmējdarbību un nepārtraukti pilnveidojot uzņēmuma tehnisko bāzi, uzņēmums izaudzis par konkurētspējīgu šķeldu ražotāju. Šobrīd SIA „Silavkrasti” ražo gan kurināmo jeb enerģētisko šķeldu, kas tiek izmantota kā kurināmais enerģijas ieguvei, gan tehnoloģisko šķeldu, kas savukārt kļūst par izejvielu citu kokmateriālu ražošanā.

          Šķeldu ražošanas process ir komplekss pasākumu kopums, kas ietver šķeldai nepieciešamo izejvielu savākšanu un pievešanu, šķeldošanu un šķeldu transportēšanu no šķeldošanas vietas līdz pirkuma līgumā norādītajai piegādes vietai. Šobrīd uzņēmums spējis sasniegt tādu attīstības līmeni, ka spēj nodrošināt šo trīssoļu procesu veikt saviem spēkiem.  SIA „Silavkrasti” īpašumā esošā tehnika spēj nodrošināt malkas, zaru un citu šķeldu ražošanai nepieciešamo izejmateriālu savākšanu no pārdevēja viņam visizdevīgākajā vietā, uz vietas iegādātos kokmateriālus sašķeldojot. Tā kā uzņēmuma ražošanas apjomiem ir tendence augt un ar vietējo juridisko un privāto personu piedāvāto kokmateriālu daudzumu nepietiek, lielākā izejvielu daļa, kas nepieciešama šķeldu ražošanas procesam, tiek pirkta no lielākā Latvijas kokmateriālu piegādātāja - VAS "Latvijas valsts meži".  Lai nodrošinātu labu pakalpojuma servisu jau gatavās produkcijas pircējiem, uzņēmums saražotās šķeldas ar tās īpašumā esošajām kravas automašīnām piegādā līdz pirkuma līgumā norādītajai vietai.